Ons Privacy beleid

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

 

 

Privacy Policy

 

1.Algemeen

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Fotoster Fotografie en Lamper-Design die in opdracht van Fotoster Fotografie het onderhoud aan de website verricht. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan Fotoster Fotografie. Houdt u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de wet van ons land.

 

2.Verzameling van data

 

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 

• Uw naam en telefoonnummer, e-mailadres en huisadres als u dit aan ons communiceert

• De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.

• Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.

• Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële doeleinden.

 

3.Cookies

 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Fotoster Fotografie maakt gebruik van Google Analytics cookies die ons helpen om de website te optimaliseren.

 

4.Veiligheid opslag van gegevens

 

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Overeenkomsten worden ingescand en op ons server bewaard.

 

5. Contact

 

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen via info@foto-ster.nl. Bedrijfsgegevens en Algemene voorwaarden Deze vindt u op de website. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren op de website van Fotoster

 

6. Disclaimer

 

Fotoster Fotografie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze vindt u in de footer van de website, net als de bedrijfsgegevens en algemene voorwaarden.

 

7.Beheer
De website www.foto-ster.nl wordt gehost bij argeweb welke zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website en met deze partij is uiteraard een verwerkersovereenkomst van kracht

 

 

Uitgebreide Privacyverklaring Fotoster Fotografie

 

Privacy is erg belangrijk. Persoonlijke gegevens zullen dus nooit worden overgedragen aan derden overdragen voor verkoop of commerciële doeleinden. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de dienstverlening van Fotoster Fotografie zo goed en persoonlijk mogelijk te laten verlopen. Fotoster verzameld Cookies en gebruikersgegevens als bijvoorbeeld het contactformulier wordt ingevuld op de website. Deze gegevens worden dan naar het mailadres van Fotoster gestuurd via de database op de website. In de meeste gevallen is het verplicht deze gegevens te overleggen, zonder deze gegevens kan er geen gebruik gemaakt worden van diensten van Fotoster, want bijvoorbeeld is het natuurlijk noodzakelijk om een e-mailadres en telefoonnummer te hebben om contact te kunnen leggen, of een adres om bijvoorbeeld onze overeenkomst naar toe te kunnen sturen. Deze gegevens worden door jullie zelf aan ons verstrekt, kortom jullie geven hier zelf toestemming voor.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Fotoster Fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van de diensten voor fotografie en/of omdat deze gegevens verstrekt zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch onderhoud

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Verwerken van Persoonsgegevens

 

Waarom er persoonsgegevens verwerkt worden

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het afhandelen van jouw betaling

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Omdat de website het surfgedrag van de bezoeker analyseert om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, worden deze ook vastgelegd.

– Persoonsgegevens die nodig zijn voor bijvoorbeeld onze belastingaangifte worden ook verwerkt als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

 

We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 

· Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

· Van de Belastingdienst moet ik mijne administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.

· Wanneer je een contract aangaat met voor het leveren van een dienst of product bewaar ik deze maximaal 7 jaar, daarna worden alleen de anonieme gegevens bewaard voor interne rapportages.

· Als je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 7 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

· Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotoster Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Schoolfotografie

 

Fotoster maakt in het geval van schoolfotografie of kinderdagverblijven afspraken met de school over het maken van de foto's. De school is daarbij ook verantwoordelijk om te zorgen dat kinderen van hun ouders of of verzorgers toestemming hebben om op de schoolfoto te mogen. Fotoster voert hierop geen controle en is ook niet verantwoordelijk. Vanzelfsprekend zijn alle overige zaken binnen de privacywet van toepassing en draagt Fotoster zorg voor de uitvoering van deze wetgeving.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het mailadres van Fotoster Fotografie en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Fotoster Fotografie.nl maakt gebruik van cookies en andere technieken. Met deze technieken kunnen gegevens worden verzameld over hoe je mijn website hebt bezocht. Bijvoorbeeld met je mobiel, iPad of toch met je vaste computer.

 

Cookies herkennen bijvoorbeeld ook je type webbrowser. Op het moment dat je terug keert op de website kunnen bepaalde gegevens alvast voor je worden geladen. Ook krijg ik inzicht in het bezoekersgedrag op mijn website, zodat ik de gebruikservaring steeds weer kan optimaliseren.

 

Functionele , analytische en tracking cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Facebook Pixel
Grafity Forms

 

Foto’s

 

De gemaakte foto’s vallen ook onder persoonsgegevens. Daarom leg ik kort uit wat ik met jullie foto’s doen, welke leveranciers hierbij betrokken kunnen zijn en hoe ik jullie foto’s bewaar en beveilig:

 

Verwerking van de gemaakte foto’s

· Foto’s worden intern geselecteerd en bewerkt. In enkele gevallen worden de foto’s verzonden naar een derde partij voor een kleurcorrectie of andere bewerkingen.

· Indien je een fotoproduct besteld, word de gekozen foto naar de leverancier gestuurd welke de foto verwerkt tot het product. In enkele gevallen worden ook je adresgegevens met deze partij gedeeld zodat het product rechtsstreeks naar je huis gezonden kan worden.
Voor de verwerking van deze producten worden de foto’s niet langer bewaard door de derde partij dan voor het opleveren nodig is. Voor de lijst van leveranciers kun je contact met mij opnemen.

 

Publicatie

 

· Fotoster Fotografie mag de gemaakte foto’s gebruiken voor commerciële doeleinden. Zoals het publiceren op een blog, social media, het insturen van foto’s naar fotowedstrijden en in online en offline portfoliomateriaal. Hiermee stem je in op het moment dat je een opdracht aangaat. Wil je niet dat de foto’s gebruikt worden dan dien je dit voor het aangaan van de opdracht per e-mail of schriftelijk te laten weten.

· Foto’s mogen ook worden aangeleverd aan een derde partij indien dit nodig is voor het maken van reclame voor Fotoster Fotografie, denk hierbij aan kranten, tijdschriften of blogs van diverse partijen.

· De gemaakte foto’s mogen onbeperkt gebruikt worden voor reclame doeleinde

· Je kunt natuurlijk aanvragen om geen namen of plaatsen te gebruiken in de foto’s en de begeleidende teksten.

 

Bewaartermijn

 

· Afgekeurde fotobestanden worden maximaal 6 maanden bewaard, hierna worden deze foto’s definitief verwijderd

· Goedgekeurde fotobestanden worden minimaal een half jaar bewaard op een externe harde schijf en op een interne serve

· De goedgekeurde fotobestanden kunnen niet van buiten af worden ingezien of benaderd

 

 

Analytische cookies en Google Analytics

 

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met behulp van deze cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De webstatistieken van dit gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om te achterhalen welke zoekopdrachten geen resultaat opleveren, zodat we onze zoekresultaten kunnen verbeteren. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Door wie geplaatst?

 

Deze cookies worden door Marlies Dekker Fotografie geplaatst ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

 

http://www.google.com/policies/privacy/

 

Met wie gedeeld?

 

Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google Analytics te analyseren. Marlies Dekker Fotografie heeft om deze reden een zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst’ gesloten met Google Analytics. Bij het delen van uw gegevens wordt een deel van uw IP-adres door ons achtergehouden voor uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is dan ook uitgezet.

 

Tracking cookies voor relevante inhoud

 

Google

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met deze cookies kan worden bijgehouden welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties aanbieden op onze partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Door wie geplaatst?

Google

http://www.google.com/policies/privacy/

 

Met wie gedeeld?

Je gegevens worden anoniem gegeeld, omdat ik op diverse pagina’s een Google pixel heb geïmplementeerd, Het is voor mij niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens Google over je verwerkt dan kun je de privacy statement van google zelf raadplegen.

 

YouTube

 

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met deze cookies kan worden bijgehouden welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties aanbieden op onze partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Door wie geplaatst?

youtube.com

http://www.google.com/policies/privacy/

 

Met wie gedeeld?

Je gegevens worden anoniem gegeeld, omdat ik op diverse pagina’s een Google pixel heb geïmplementeerd, Het is voor mij niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens Google over je verwerkt dan kun je de privacy statement van google zelf raadplegen

 

Facebook

 

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met deze cookies kan worden bijgehouden welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties aanbieden op onze partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Door wie geplaatst?

facebook.com

http://www.facebook.com/help/cookies

 

Met wie gedeeld?

 

Je gegevens worden anoniem gegeeld, omdat ik op diverse pagina’s een Facebook pixel heb geïmplementeerd, Het is voor mij niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens Google over je verwerkt dan kun je de privacy statement van google zelf raadplegen. Facebook is aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Social media-buttons

 

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Als je een pagina, blog, foto of filmpje deelt via Facebook, Twitter, LinkedIn of GooglePlus dan kun je op een van de social media buttons klikken. Wanneer je hier op klikt wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door social media worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies.

 

Door wie geplaatst?

 

LinkedIn en YouTube plaatsen een cookie als je de pagina opent waar de button of de video staat. De overige netwerken plaatsen pas een cookie op het moment dat je op de button klikt. Facebook bijvoorbeeld plaatst een cookie op het moment dat je op de knop ‘Vind ik leuk’ klikt, onder andere om te kijken of je al ingelogd bent. Omdat de cookies door de netwerken worden geplaatst, kan ik deze niet controleren. De bewaartermijn is een keuze van het sociale netwerk.

 

Met wie gedeeld?

 

Je gegevens worden anoniem gegeeld. Het is voor mij niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens Google over je verwerkt dan kun je de privacy statement van google zelf raadplegen. Deze partijen zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Meer weten?

http://www.facebook.com/help/cookieshttp://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyhttp://twitter.com/privacy

 

Verwerkingsmethode

 

Om een goede service te leveren De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

 

Rechtsgrond voor verwerking

 

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 

· Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;

· het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

· de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;

· de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;

· de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

 

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

 

Locatie

 

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

 

Indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

 

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

 

Bewaartijd

 

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Daarom geldt het volgende:

 

· Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

· Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

 

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

 

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

 

Het doel van de verwerking

 

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyses, Content-opmerkingen, Interactie met externe sociale netwerken en platforms en Interactie met live chatplatforms.

 

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.